Referat fra sidste møde


Referat fra møde i Bruger- og Driftsudvalget den 27. september 2016

 

Frank Mørk var på ferie og kunne ikke deltage i mødet, (første gang i 8 år) hvorfor undertegnede har udarbejdet referatet efter bedste evne, som i kan læse når det ikke Franks evner til at lave et referat.

 

Punkter:

Nyt medlem:

Nyt medlem i MHF, Ib Larsen med båden Oliver var til stede og præsenterede sig og båden. Velkommen Ib.

 

Orientering om repræsentanter:

Ved bestyrelsesmødet den 7. juni 2016 opstod der en diskussion om nogle uoverensstemmelser mellem VHS repræsentant i bestyrelsen og Bruger-og Driftsudvalget, Thorkild Karlsen, og Walther Hansen og Knud Erik Hørby, som har bevirket, at Thorkild har trukket sig fra bestyrelsen i MHF og Bruger-og Driftsudvalget.

Henning Pedersen repræsenterer herefter VHS i bestyrelsen og Frank Mørk i Bruger-og Driftsudvalget.

 

To Do Liste:

Et miniudvalg, bestående af Walther Hansen, Henning Pedersen og Knud Erik Hørby, har udarbejdet en To Do liste over ting, som trænger til at blive lavet på beddingen.

Listen findes på bordet i det store kontor. Når tingene er lavet rykkes siden ud af listen. Listen er på ingen måde fuldt dækkende, men er en foreløbelig køreplan for ting, som trænger til en optimering. Har du forslag til ting, som trænger til at komme på listen _ kontakt Walther Hansen.

Du er velkommen til at gennemgå listen og evt. skrive dit navn på en ting, som du vil gøre i løbet af vinteren.

 

Nordlyset og Sydbeddingen:

Nordlyset er nu endelig fjernet, og der mangler noget oprydning omkring sydbeddingen.

VHS folkene begynder at udskifte de dårlige sveller og boltene, som holder skinnerne.

Bygning af nye beddingsvogne er sendt i licitation hos Orskov, Vestergaard Marineservice og Hytek.

 

Flydebro:

Flydebroen er blevet udlagt ved hjælp af ankre. Broen skal rettes rigtigt ind, hvorefter der kan nedbankes rør til at holde broen. Når rørene er nede, kan der bygges en fast bro ud til flydebroen.

Henrik Schiønning vil tage sig af, at få broen placeret og rørene nedbanket. Søsportshavnen har lovet, at vi må låne deres ramslag og 3 mand til at banke rørene ned.

2

Yderste træbro:

Der arbejdes på, at træværket på den yderste træbro udskiftes. Der er indhentet tilbud på arbejdet ,og der vil blive udarbejdet en ansøgning om økonomisk tilskud, som sendes til Spar Nord, Roblon og Danske bank.

 

Plankeværk:

Plankeværket ud mod vejen er oppe, og det pynter gevaldigt. Atter et godt stykke arbejde udført af VHS folkene.

 

Hjertestarter:

Torben Madsen undersøger mulighederne for køb af en hjertestarter og driftsomkostningerne samt muligheden for kursus i brugen af hjertestarteren.

 

Varmeanlægget:

Varmeanlægget er nu næsten færdigmonteret og fungerer efter hensigten.  Igen – Igen – et stort stykke arbejde af VHS folkene og Hardy. Egon Arp og Hardy skal have en særlig stor tak for deres kæmpe indsats med arbejdet.

 

Både i og ved Grå hal i vinteren 2016 – 2017:

I den grå hal er der indgået aftale med Jan Caspersen, Henrik Madsen og Thode om, at deres både kan henstå i hallen i vinter sammen med Dore, hvorefter der er fuldt hus i hallen.

Jan skal have sin båd til at stå ved vestgavlen af den grå hal vinteren over.

 

Slæbetrodse:

I de gamle dækskasser fra Nordlyset, er der fundet en 180 m. lang slæbetrosse. Trossen ophænges i hallen, hvor kran og truck står, og må kun bruges til bugseringer af medlemmernes både.

 

Skib på Land:

S/S LOA af Ålborg skal på land den 11/10 og skal stå oppe i ca. 4 uger, idet de skal have hovedsyn. Bådene ved nordsiden af træbroen skal være væk inden den 9/10, hvor Loa kommer.

 

Brugen af MHF maskiner:

Der er hen ad vejen opstået en del tvivl om brugen af MHF’s maskiner.

Reglen er, at man skal være håndværker til det pgl. fag, for at man må benytte maskinerne. Dernæst kan en godkendelse af en fagperson berettige en til at bruge maskinerne.

3

Vi har desværre også set, at fagpersoner mishandler maskiner. Det er beklageligt, og vi skal have fundet en løsning på dette problem. Herom på et senere tidspunkt.

Det er dog stadig på eget ansvar at benytte maskinerne , som har status af historiske, hvorfor de ikke opfylder de gældende krav til maskiner.

Sluttelig -              NÅR DU BENYTTER VORES MASKINER, SKAL DER RYDDES OP EFTER BRUG.

 

Parkering på beddingsområdet:

Parkeringen på beddings område flyder stadig –

Reglen er: at bilerne skal parkeres ind mod bygningerne og ikke langs vejen. Dernæst skal bilens tændingsnøgle forefindes i bilen, så enhver kan og må flytte bilen uden videre.

Er bilen parkeret på området, sker parkeringen på eget ansvar for eventuelle skader.

Kan man ikke acceptere dette, skal bilen parkeres på p.pladserne på Langerak.

 

Skibsmodel renovering:

Vi har fået en henvendelse fra De Frivilliges Hus, idet 2 elelr 3 pensionister er i færd med at restaurere en skibsmodel af en fiskekutter. Der er ikke plads til båden og folkene i De Frivilliges Hus, hvorfor de gerne vil her ned til os på beddingen. Henning Pedersen tager sig af kontakten, idet de skal være velkomne hos os.

 

Røggener:

MAN har igen klaget over røggener fra vores skorsten. Walther tager kontakt til MAN og aftaler en løsning. Skorstenen er lovlig bygningsmæssigt, men det er et problem, at der er lugtgener fra den.

 

Daglig pladsmand:

Jørn ”Tomgang” Jensen er ansat til efteråret 2017 i en seniorjobordning, hvorefter han SKAL gå på efterløn. Vi skal til at tænke på, at vi skal have fundet en egnet afløser til Jørn. Der kan måske blive tale om, at vi en overgang, som overlap, har 2 mand ansat. Kender du nogen med de rigtige kvalifikationer og evner, som kan indgå i samarbejdet på beddingen?

Jeg skal nok tage forhandlingen med Jobcentret mv.

 

Økonomi:

Økonomien ser rigtig fornuftig ud og der er efterhånden kommet lidt penge på bogen, som vi kan bruge til diverse forbedringer / optimeringer.

 

4

Reception Dykkerklubben:

Den 9/10 2016 holder dykkerklubben reception på beddingen i anledning af klubbens 50 års jubilæum. I den anledning sejler Anna Bang havnerundfart fra vores træbros sydlige side, hvorfor skibene ved sydsiden skal være borte den 9/10.

 

Knud Erik Hørby

  

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.02 | 16:02

Dit websted er nyttigt og interessant. Tak!

---------------------------------------
http://www.kviklantop.com/

...
23.08 | 21:59

Hej,
Jeg mangler noget kraftig trosse til fenderliste på en redningsjolle eller andre gamle ting flettet i tovværk

...
23.08 | 21:55

Hej,
Er der nogle der evt kan hjælpe med oplysninger/ billeder af gamle lodsbåde i træ før eller lige omkring århundredeskiftet der var i drift i Hals/ Halsb.

...
30.03 | 22:38

hej,hvem kender noget til Annie af Frederikshavn.F.N196 /LO.260 grundstøtte i sydøatisland 1942.6 mand omkom. Bl.a Ole christian larsen 1896-1942,frederikshavn

...
Du kan lide denne side